◄دوره های آموزشی

عنوان تاریخ آزمون مجری دوره
نقش سرمایه در توسعه کشاورزی 1393/12/26 جهاد کشاورزی استان گیلان - حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
ارزیابی اقتصادی طرحهای ترویجی 1393/12/25 جهاد کشاورزی استان گیلان - مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
ارزیابی اقتصادی طرحهای ترویجی 1393/12/13 جهاد کشاورزی استان گیلان - مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
پرورش زنبور عسل 1393/10/04 جهاد کشاورزی استان گیلان - معاونت بهبود تولیدات دامی
روش تحقیق و مطالعه 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - حوزه نمایندگی ولی فقیه
بیوتکنولوژی تولید مثل دام 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - معاونت بهبود تولیدات دامی
آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - مدیریت هسته گزینش و ادارات تابع
آشنایی با قوانین و مقررات روشهای واگذاری و تصدی گری به بخش غیر دولتی 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - مدیریت امور اراضی و ادارات تابع
نقش سرمایه در توسعه کشاورزی 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
نیازسنجی آموزشی 1393/09/06 جهاد کشاورزی استان گیلان - مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

تبلیغات

تماس با ما

نام
ایمیل
متن پیام

عضویت در خبرنامه

مدیر مؤسس : مهندس علی حسین زاده
همراه : 1197 332 0911

مدیر فنی : مهندس محسن کارگاه
همراه : 9862 435 0911

رشت - ابتدای بلوار شهید افتخاری - جنب پل یخسازی

(تلفن : 33522959 - 33504512 (013